Pyruvat Dehydrogenase Mangel

Beskrivelse Pyruvat dehydrogenase mangel er en arvelig sygdom, som skyldes nedsat funktion af enzymet pyruvat dehydrogenase. Pyruvat dehydrogenase er et enzymkompleks (samling af proteiner), som består af proteinerne E1, E2, E3, X-lipoate og puryvat dehydrogenase fosfatase. Den nedsatte enzymaktivitet skyldes fejl i et af proteinerne.

Hyppigst ses fejl i E1, som skyldes mutationer i genet E1-alfa (som sidder på X-kromosomet. Både piger og drenge kan rammes. Sygdommen kan nedarves fra moderen, men de fleste tilfælde er sporadiske (ny-mutationer).

Sygdommen viser sig i tre former. Ved den mest alvorlige form ses svær mælkesyreophobning i blodet lige efter fødslen, og mange dør kort efter fødslen. Ved den anden form er mælkesyreophobningen moderat, men børnene udvikler psykomotorisk udviklingshæmning og ofte skader i hjernestamme og basalganglier. Den tredie form, som kun optræder hos drenge, viser sig ofte ved mild udviklingshæmning og episodiske bevægeforstyrrelser (ataksi), som kan udløses af indtag af kulhydrater. I nogle tilfælde har personer med pyruvat dehydrogenase mangel gavnlig effekt af behandling med tiamin (B1-vitamin).

Anslået antal i Danmark: Hyppighed: formentlig < 1 pr. 30.000. Flere hundrede tilfælde er beskrevet på verdensplan.
Kilde: The molecular and metabolic basis of inherited diseases. OMIM no. 179060, 245349, 312170 og 608769
Forfatter Læge Elsebet Østergaard
Udarbejdet: December 2003
Andre med samme diagnose? Sjældne-netværket er et tilbud til mennesker med sjældne sygdomme og handicap samt til deres pårørende, der ikke har en forening i Danmark at henvende sig til og måske melde sig ind i. Sjældne-netværket administreres af Sjældne Diagnoser, der er paraplyorganisation for hovedparten af foreningerne på sjældneområdet. Sjældne-netværkets formål er at skabe kontakt mellem personer og familier, der lever med den samme sjældne sygdom

Der findes netværksmedlemmer (kontaktpersoner) for denne diagnose. Hvis du ønsker kontakt, kan du via dette link henvende dig til Sjældne-netværket eller ringe til dem på tlf. 3314 0010.

Betydningen af en god udredning Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.

Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder, smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom, men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling. En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.

Mere faglig viden: Rigshospitalet (Klinisk Genetisk Afdeling) Klinisk Genetisk Afdeling Afsnit 4062 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 40 62

ÅUH, Skejby (Center for Sjældne Sygdomme) Børneafdeling A Center for Sjældne Sygdomme Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Tlf.: 78 45 14 74