Nyttige links

Os sjældne
Sjældne Diagnoser : www.sjaeldnediagnoser.dk
Sjældne Diagnoser Helpline : http://sjaeldnediagnoser.dk/helpline/
Sjældne Borger : www.sjaeldenborger.dk
MITO-school : www.mitosci.net
Lægehåndbogen : www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/ 

Hospitaler 

Rigshospitalet : www.rigshospitalet.dk
Aarhus Universitetshospital : www.auh.dk
Odense Universitets Hospital : www.ouh.dk

Offentlige instanser

Borgerservice : www.borger.dk
Servicestyrelsen : www.servicestyrelsen.dk
Socialstyrelsen (VISO): http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldnehandicap/beskrivelser-af-diagnoser-1
Center for Sund Aldring:  http://sundaldring.ku.dk

Handicapinstitutioner m.v.

Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViSO) : www.csh.dk
og www.socialpsykiatri.dk
Dansk Handicap Forbund : www.dhf-net.dk
Danske Handicaporganisationer : www.handicap.dk

Andre
DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet):  www.dukh.dk
RehabiliteringsCentret for Muskelsvind : www.rcfm.dk

Hjælpemidler

SeniorShop: www.seniorshop.dk
Hjemmeoptiker : www.lysoglup.dk
Gloria Mundi Care: www.gmcare.dk

Udland
EURORDIS : www.eurordis.org
Rarelink -Nordisk side m. over 300 sjældne: www.rarelink.dk
Frambu Norge : www.frambu.no/mitokondriesykdommer
MitoSverige : www.mitosverige.org

Diverse
Handicapparkering:
www.fdm.dk/biler/love-regler/parkering/regler-handicapparkering
God adgang : www.godadgang.dk
Magasinet RASK : www.raskmagasinet.dk
LivetSomSenior: www.livetsomsenior.dk
Legatbogen : www.legatbogen.dk