Nyheder

Test af patienter med mitokondrie-sygdomme, og tilførsel af ekstra antioxidanter – MOTOR-projektet

Rigshospitalet har i samarbejde med et forskningscenter i Dallas, Texas i USA startet et forsøg, hvori der deltager 20 personer fra Danmark og 20 personer fra USA.
Forsøget går ud på at teste patienter med mitokondrie-sygdomme, ved at tilføre dem ekstra antioxidanter i form af piller. Deltagerne får udleveret piller, men nogle af dem (ca. hver 4.) får udleveret ”snydepiller”, så man har en kontrolgruppe.
Forsøget strækker sig over 16 uger, hvorunder man jævnligt bliver kontrolleret for effekten undervejs.
Formålet med forsøget er, at man vil prøve at booste mitokondrierne. Forsøget vil formentlig være afsluttet omkring 1. oktober 2016, da begge lande har forøget antallet af forsøgspersoner. Resultatet af ‘MOTOR-projektet’ kan vi forvente offentliggjort omkring 1. december 2017, når en lægestab i Schweitz har kontrolleret resultaterne af dette lukkede forsøg. Vi er meget, meget spændte på, hvad de når frem til!

 

Nyt forskningsprojekt!

Så er Rigshospitalet i gang med et nyt forsøg, hvor man gennem blodprøver forsøger at finde frem til noget, der kan indikere en mitokondrie-sygdom.
Forsøget strækker sig over 4 dage, og består første dag af en cykeltest og 3 blodprøver med en times mellemrum, efterfulgt af en blodprøve de 3 efterfølgende dage.
Formålet er at kontrollere antallet af en biomarkør kaldet GDF-15, der muligvis er forøget hos mitokondrie-patienter.
Hvornår resultatet foreligger vides ikke i øjeblikket.