Kompleks defekter mangel V

Mitochondrial complex v (atp synthase) deficiency, nuclear type 4; mc5dn4

Alternative
titler
Mitochondrial complex v (atp synthase) deficiency, atp5a1 type
TEXT Et talesignal (#) bruges med denne indgang på grund af tegn på, at mitokondriel kompleks V-mangel-nukleartype 4 (MC5DN4) skyldes mutation i ATP5A1-genet (164360) på kromosom 18q. En sådan familie er blevet rapporteret.
Mutation i ATP5A1 genet kan også forårsage COXPD22 (616045), som viser nogle overlappende kliniske egenskaber.
For en generel fænotypisk beskrivelse af den nukleare type mitokondriel kompleks V-mangel og en diskussion af genetisk heterogenitet af mitokondriel kompleks V-mangel, se MC5DN1 (604273).
Kliniske
egenskaber
Jonckheere et al. (2013) rapporterede 2 tilfælde, født af uafhængige hollandske forældre, med dødelig infantil encefalopati. Efter fødslen var spædbørn irritabel med højhøjt skrig og viste vandret og lodret nystagmus, unormale primitive reflekser og tonus dysregulering. Begge døde i de første uger af livet på grund af en alvorlig encefalopati præget af uhåndterlige anfald manifesteret som apniske magi. Hjerne MR i en af siberne viste en progressiv og alvorlig encefalopati karakteriseret ved hyperdense thalami og subkortiske densiteter. Post mortem viste undersøgelse omfattende cerebrale skader, lille Cerebellum, beskadigede puncher og hjernestamme og cystisk degenerering af det hvide stof. Andre resultater indbefattede hypoplastiske lunger, små nyre cytter og små lipid dråber i skeletmuskulatur, som alle tyder på en mitokondriel sygdom. Hjernen MR af den yngre tilfælde viste progressiv skade på de forreste og parietoocipitale regioner, pyramidale kanaler, basale ganglier, cerebellum og ponser. Metabolisk screening viste ingen afvigelser i begge tilfælde. Patientfibroblaster viste nedsat oxygenforbrugshastighed, isoleret kompleks V-mangel og nedsat kompleks V-samling.
Arv Transmissionsmønsteret i familien med MC5DN4 rapporteret af Jonckheere et al. (2013) var i overensstemmelse med autosomal recessiv arv.
Molekylærgenetik I 2 tilfælde med dødelig infantil mitokondriel encephalopati, Jonckheere et al. (2013) identificerede en heterozygot missense-mutation i ATP5A1-genet (R329C; 164360.0001) arvet fra den upåvirkede far. Mutationen, som blev fundet ved exom sekvensering og bekræftet ved Sanger sekvensering, var ikke til stede i 1200 kontroleksempler. Tilfældene udtrykte kun mutant allelen, faderen udtrykte både mutant- og wildtype-allelen, og moderen udtrykte kun wildtype-allelen. Skønt der ikke blev identificeret mutationer i moderens ATP5A1-gen, var der ingen tegn på en splejsningsfejl, og MLPA-ekskluderede genomlejringer; Moderen havde kun ca. 60 % ATP5A1 mRNA, der var i overensstemmelse med en gen ekspression fejl. SNP-analyse viste, at begge patienter arvede samme moderallele. Komplementering af patient
fibroblaster med vildtype ATP5A1 fuldstændig normaliseret kompleks V mængde og aktivitet. Resultaterne viste, at ATP5A1-defekten, der blev fundet hos disse patienter, var sygdomsfremkaldende, selv om den nøjagtige karakter af mutationen, der arvet fra moderen, forblev ukendt.
Kilde National Institutes of Health.